03 mart.

Web 2.0 este viitorul nostru, Alcala de Henares, Spania

Formare internaţională pentru 20 de cadre didactice de la Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui

În perioada 1 septembrie 2017-31 decembrie 2018, Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui beneficiază de o finanțare din partea Comisiei Europene pentru derularea unui proiect Erasmus+, în cadrul acțiunii KA1 Educație școlară, cu titlul “Web 2.0 este viitorul nostru”, având numărul de referință 2017-1-RO01-KA101-036596.

În cadrul acestui proiect, 20 de profesori ai școlii noastre, din diferite arii curriculare, vor participa la cursul de formare “Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom” la Alcalá de Henares, Spania, scopul proiectului fiind formarea internaţională de calitate în domeniul aplicării cunoştinţelor Web 2.0  pentru cei 20 de profesori, ulterior această formare regăsindu-se în reformarea conţinuturilor curriculare, a metodelor de lucru  şi într-o creştere a numărului de elevi cu certificate de atestare digitală.

Obiectivele specifice sunt:

(1) dezvoltarea competenţelor digitale şi implementarea acestora în actul educațional specific fiecărei arii curriculare pentru 20 de profesori până în 2018, în vederea reformării conţinuturilor curriculare şi crearea de noi opţionale care să implice cunoștințele Web 2.0 în actul educativ.

(2) dezvoltarea competenţelor în amenajarea și utilizarea unei clase digitale pentru toți cei 20 de profesori participanți la curs, în vederea realizării unui număr de 6 discipline opționale ce vor fi predate folosind clasa digitală.

Cei 20 de profesori participanţi direcţi la activităţile proiectului vor beneficia de experienţa unei instituţii de formare şi furnizarea a competenţelor digitale la nivel european, contribuind în felul acesta la realizarea obiectivelor de dezvoltare a şcolii. Participarea profesorilor la aceste cursuri  din cadrul proiectului va conduce la o perfecţionare a activităţii de predare-învăţare-evaluare, prin  utilizarea Web 2.0,  elevii beneficiind de diversitate şi calitate în timpul orei de curs, contribuind în felul acesta la progresul liceului şi implicit la progresul comunităţii.

Coordonator proiect,

Prof. Daniel Hulubei