15 nov.

La a 40-a Aniversare

Trece timp peste timp și ne găsește adesea la răscruci de drumuri, încercând să dăm un sens vieților noastre. Suntem vulnerabili în fața tuturor clipelor și ne străduim să fim cu fiecare zi mai buni, cu fiecare zi mai aproape de noi înșine. Din când în când, Timpul ne amintește că se încheie o etapă importantă din viața noastră, iar în față ni se așterne drumul plin de provocări al vieții.

Desigur, nu s-ar putea concentra într-un singur cuvânt experiențele, trăirile și percepțiile fiecăruia dintre cei care înseamnă Liceului Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui, profesori, elevi, pesonal auxiliar, părinți, însă cu certitudine există un gând care ne leagă și care prinde într-un arc de timp cei mai frumoși ani, anii devenirii noastre și care ar putea avea numele maturitate, căci 40 de ani înseamnă vârsta la care privești cu mândrie în urmă și cu multă încredere în viitor.

Cei mai mulți dintre elevi pășesc prima dată temători, neîncrezători în forțele lor, cu sfială, așa cum grecii intrau în temple, în liceul care le devine apoi casă. În liceu se leagă prietenii și se destramă, se trăiesc experiențe unice, elevii fiind înconjurați de oameni care se străduiesc să dea un curs lin drumului lor spre viață, care împărtășesc cu ei bucuria izbânzilor lor, multe, puține…întotdeuna importante.
Se ştie, şcoala are rolul de a forma la elevi o culturǎ solidǎ, atitudini pozitive şi deprinderi specifice, canalizând totodată energia şi interesul acestora spre talentele şi preocupările lor extraşcolare.

Îmbinând ştiinţa şi intuiţia, creativitatea şi experienţa, educaţia a devenit o piatrǎ de încercare pentru dascǎlul care trebuie sǎ gǎseascǎ alte şi alte soluţii la provocǎrile pe care le ridicǎ tinerii zilelor noastre. Activitǎţile desfǎşurate de-a lungul timpului în Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui, prin conţinuturile şi strategiile de lucru propuse de profesori dăruiţi cu talent şi har didactic au reprezentat un instrument eficace de îmbogǎţire spiritualǎ prin stimularea talentelor native şi prin impunerea unor standarde calitative înalte. Într-un învǎțǎmânt personalizat, individualizat, în care orice elev e tratat ca o entitate, ca o valoare, existǎ o nevoie imperioasǎ de a adapta şi integra la condiţii concrete cunoștințele, priceperile şi deprinderile acestuia.

Ţinând cont de această realitate a zilelor noastre, Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui, prin activitǎţile desfășurate, a creat un cadru propice relaţionǎrii, socializǎrii, exprimǎrii libere a tuturor elevilor şi posibilitatea manifestǎrii spiritului lor creativ.

Nu ne rǎmâne decât sǎ ne dorim ca aceastǎ instituţie sǎ reprezinte şi pe viitor locul cel mai bun în care elevii sǎ-şi șlefuiască personalitatea şi inteligenţa, sǎ descopere momentele propice care sǎ îi pună în valoare şi sǎ gǎseascǎ mereu recompensele care sǎ îi motiveze.

La 40 de ani ne dorim, elevi şi dascǎli deopotrivă, sǎ fim prinşi sub arcul timpului pentru a ne desǎvârşi fiinţa în sensul cuvintelor lui Tudor Vianu: „Sǎ cunoşti ceva temeinic şi sǎ faci ceva mai bine ca alţii, sǎ-l faci cât mai bine, dacǎ se poate sǎ-l faci perfect.Sǎ fii un artist, un maestru. Lucrul tǎu sǎ se închege cu armonia, sǎ devii autorul unei lucrǎri rotunde, complete, frumoase, a unui cosmos”.

Prof. Cristina Ghelbere