Prezentare

Viziunea noastra

Dorim ca elevii nostri sa ajunga sa fie participanti activi in societate, sa aiba o educatie completa, atat prin mijloace formale cat si non-formale, care sa le asigure o cariera corespunzatoare potentialului lor; de asemenea nu neglijam orientarea către performanţă prin respectarea valorilor tradiţionale şi europene.

Misiunea noastra

– Misiunea Liceului Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui, definită printr-o strategie educaţională complexă, este de a optimiza constant oferta educaţională, in raport cu standardele de calitate naţionale şi europene, ţinand cont de idealurile şi exigenţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi.

– Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui este o şcoală deschisă valorificării potenţialelor variate ale tinerilor in activităţi de invăţare formale şi in activităţi extracurriculare, dezvoltand competenţe de comunicare şi sociale in spirit civic european şi democratic.

– Anticipand nevoile comunitare şi individuale , Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui formează tinerilor capacitatea şi responsabilitatea deciziei privind propria carieră şi asigură competenţele necesare continuării dezvoltării profesionale in invăţămantul superior.

– Liceu nostru este o şcoală in care fiecare elev este indrumat pe drumul său de succes, spre performanţă.

Prin raportare la exigenţele educaţionale actuale, Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui şi defineşte propriile coordonate de dezvoltare, de evaluare şi promovare a culturii organizaţionale, de relaţionare cu mediul cultural, social şi economic al comunităţii.

Liceul nostru – Scurt istoric

Anul 2013 inseamnă peste 35 de ani de existenţă ai Liceului de Chimie Industrială nr. 4 Vaslui – aşa cum s-a impus in conştiinţa vasluienilor actualul Liceu Teoretic “Emil Racoviţă”.

In urma unui protocol incheiat intre Consiliul Popular al Judeţului Vaslui şi Ministerul Industriei Chimice s-a infiinţat incepand cu anul şcolar 1977-1978 Liceul de chimie industrială nr. 4 Vaslui, ca o necesitate in plan local, pentru pregătirea forţei de muncă calificate in domeniul chimiei industriale, in primul rand pentru CFS Vaslui, dar şi pentru alte intreprinderi cu profil chimic din ţară Vascoza Lupeni, Combinatul chimic Brăila, Danubiana Bucureşti.

La preluare, clădirea dispunea de 20 săli de clasă, 2 laboratoare de fizică, 2 laboratoare de chimie, 1 cabinet de biologie, 1 cabinet desen tehnic, 1 atelier şcoală şi sală de sport. Baza materială, ca la orice inceput era precară, dotarea urmand să fie realizată de Ministerul Industriei Chimice şi de CFS Vaslui. Pană la completarea bazei materiale liceul a funcţionat numai cu treapta I-a de liceu şi şcoală profesională.

Mai multe detalii

 

Emil Racovita – Patronul liceului nostru

Emil Racovita s-a născut la Iași in 1868, intr-o casă de pe str. Lascăr Catargiu nr. 36, care a aparținut in perioada 1867-1899 lui Gheorghe Racoviță, tatăl viitorului om de știință. Clădirea datează din secolul al XIX-lea și este monument istoric (IS-II-m-B-03798). Pe peretele dinspre stradă al clădirii a fost amplasată o placă memorială cu următorul text: in această casă s-a născut marele biolog roman EMIL RACOVIȚĂ (1868 – 1947), explorator in Antarctica, intemeietorul speologiei, precursorul ocrotirii naturii. Soc. de șt. naturale și geografie a RPR Filiala Iași.

El și-a petrecut copilăria la Șurănești, Vaslui. Și-a inceput educația la Iași ca elev al lui Ion Creangă și mai tarziu al lui Grigore Cobălcescu, continuand apoi la liceul “Institutele Unite”. Fostul elev al geologului Grigore Cobălcescu, studiază la Facultatea de Drept din Paris, după dorința tatălui său, dar audiază concomitent și cursurile Școlii de antropologie. După obținerea cu succes a licenței in drept, se inscrie și la Facultatea de Științe din Universitatea Sorbona, Paris, după absolvirea căreia (1891) lucrează la laboratoarele Arago in cadrul stațiunii biologice marine de la Banyuls-sur-Mer, unde efectuează o serie de scufundări la adancimea de 10 m cu un echipament clasic Siebe-Gorman, pentru a studia viața subacvatică. Prezintă teza de doctorat in 1896 cu subiectul Le lobe cephalique et l’encephale des annelides polychetes.

La varsta de numai 25 de ani este ales membru al Societății zoologice din Franța. Este recomandat (1897) să participe ca naturalist al Expediției antarctice belgiene (1897-1899) la bordul navei Belgica, condusă de Adrien de Gerlache. Această expediție, care pornește din Anvers la 10 august 1897[necesită citare], avea un caracter internațional, pe langă belgieni, la ea participand și norvegianul Roald Amundsen ca ofițer secund, medicul american Frederick Cook, meterologul polonez Antoine Dobrowolski și geologul Henryk Arctowski. Cu prilejul escalelor făcute in Chile și pe țărmurile stramtorii Magellan, efectuează cercetări complexe asupra florei și faunei. in apropierea Țării Palmer din Antarctica, expediționarii descoperă o stramtoare care a primit numele navei Belgica și cateva insule (una numită de Racoviță insula Cobălcescu). Expediția mai inscrie pe harta incă incompletă a Antarcticii și insula Wiencke și Țara lui Danco, după numele celor doi membrii ai expediției care au pierit in această călătorie.

Mai multe detalii