DISCOVER EUROPE THROUGH ACTUAL LANGUAGES

Perioada de desfăşurare: 2012-2014

Parteneri: Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui, România

Karabük Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Turcia

Echipa de proiect :  Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui

Coordonatorproiect: Prof. Virginia Pracsiu

Membri:

 • Prof. Daniel Hulubei
 • Prof. Manuela Furtună
 • Prof. Gabriela Lisievici
 • Prof. Paul Litră
 • Prof. Bogdan Nedelcu
 • Prof. Oana Ponea
 • Prof. Mirela Sălcianu

OBIECTIV GENERAL:

Promovarea studiului limbii engleze şi a limbilor materne (RO, TR) în rândul tinerilor din şcolile partenere, cu scopul de a sprijini diversitatea cultural şi lingvistică europeană ca bază a unei cetăţenii active şi a incluziunii sociale.

OBIECTIVE SPECIFICE:

– îmbunătăţirea deprinderilor de comunicare ale elevilor şi profesorilor în limba engleză şi în limbile materne, promovând două limbi europene mai puţin vorbite şi predate (RO,TR);

– dezvoltarea dialogului intercultural între cele două ţări (RO, TR) şi şcoli, având interferenţe istorice şi lingvistice commune dar, în acelaşi timp, având rădăcini cultural şi lingvistice diferite;

– sprijinirea elevilor din şcolile partenere în dobândirea deprinderilor de descoperire şi interpretare a altor culturi, valori, credinţe şi comportamente şi de a le tolera/accepta, în cadrul identităţii naţionale şi europene;

– îmbogăţirea portofoliilor şcolilor partenere de predare-învăţare a limbii engleze şi a limbilor materne cu idei şi material didactice noi, prin folosirea TIC;

– introducerea şi/sau dezvoltarea trans-disciplinarităţii în studiul limbilor materne şi al limbii engleze, în vederea îmbunătăţirii spiritului de lucru în echipă în şcolile partenere şi creării unui mediu educaţional nediscriminatoriu pentru fiecare elev.

DISCIPLINELE CĂRORA S-A ADRESAT PROIECTUL:

Limba engleză, limba română, limba turcă, TIC, istorie, geografie, muzică, arte

PRODUSE FINALE

 • colecţie de lecţii interactive de culturăşi civilizaţie engleză (istorie, geografie, muzică, arte, tradiţii, viaţatinerilor) cusuportvideoşi audio şi fişe pedagogice în limba engleză (produsul final al parteneriatului în primul an)
 • colecţie de lecţii interactive transdisciplinare pentru cultura şi civilizaţia naţională cu support vizual şi audio şi fişe pedagogice în limbile română, turcă, engleză (produsul final al parteneriatului pentru cel de-al doilea an)
 • web site al proiectului: http://www.trrodeal.eu
 • pliante, broşuri, postere cu informaţii privind proiectul şi imagini reprezentând activităţile desfăşurate în cadrul proiectului