20 sept.

Calendarul anului școlar 2018-2019

Ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului şcolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an şcolar încep luni, 10 septembrie și însumează 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019) şi semestrul al II-lea (11 februarie 2019 – 14 iunie 2019).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019), vacanţă intersemestrială (2 – 10 februarie 2019), vacanţa de primăvară (20 aprilie – 5 mai 2019) şi vacanţa de vară (15 iunie – 15 septembrie 2019). Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 27 octombrie – 4 noiembrie 2018. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 1 octombrie 2018 – 31 mai 2019, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.

Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, în măsura în care, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucrătoare.

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climatice şi de specificul zonei și al şcolii, inspectoratele şcolare judeţene pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar. Acestea se pot aproba numai în măsura în care se asigură parcurgerea integrală a programelor școlare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situații obiective de urgență (intemperii, epidemii, calamități naturale) nu se poate realiza în perioada vacanțelor școlare.

21 apr.

Calificaţi la Faza Naţională a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei

Astăzi, 21 aprilie, a avut loc faza judeţeană a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei.

Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui a obţinut două locuri în lotul judeţean care va participa la Olimpiada Naţională de Tehnologia Informaţiei 2018  care va avea loc în perioada 17-20 mai 2018 la Călăraşi.

Cei doi elevi calificaţi la faza naţională sunt:

  • Tiberiu Maxim – clasa a XI-a A, prof. Popica Camelia, Pracsiu Dan
  • Ovidiu Cătăramă – clasa a X-a A, prof. Ursu Gabriela

Felicitări elevilor şi profesorilor care i-au îndrumat!

Mult succes la naţională!

17 mart.

Calificaţi la Faza Naţională a Olimpiadei de Informatică

 

Astăzi, 17 martie 2018, a avut loc faza judeţeană a Olimpiadei de Informatică.

Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui a obţinut 5 locuri în lotul judeţean care va participa la Olimpiada Naţională de Informatică 2018  care va avea loc în perioada 29 martie – 3 aprilie la Constanţa.

Cei cinci elevi calificaţi la faza naţionala sunt:

  • Sava Alin – Locul I – clasa a IX-a A
  • Trifan Robert – Locul al II-lea – clasa a IX-a A
  • Isac Lucian – Locul I – clasa a X-a A
  • Tanasă Radu – Locul I – clasa a XI-a A
  • Ciocan Cătălin – Locul I – clasa a XII-a A

Felicitări elevilor şi profesorilor care i-au îndrumat, Dan Pracsiu şi Gabriela Ursu!

Mult succes la naţională!

 

03 mart.

Web 2.0 este viitorul nostru, Alcala de Henares, Spania

Formare internaţională pentru 20 de cadre didactice de la Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui

În perioada 1 septembrie 2017-31 decembrie 2018, Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui beneficiază de o finanțare din partea Comisiei Europene pentru derularea unui proiect Erasmus+, în cadrul acțiunii KA1 Educație școlară, cu titlul “Web 2.0 este viitorul nostru”, având numărul de referință 2017-1-RO01-KA101-036596.

În cadrul acestui proiect, 20 de profesori ai școlii noastre, din diferite arii curriculare, vor participa la cursul de formare “Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom” la Alcalá de Henares, Spania, scopul proiectului fiind formarea internaţională de calitate în domeniul aplicării cunoştinţelor Web 2.0  pentru cei 20 de profesori, ulterior această formare regăsindu-se în reformarea conţinuturilor curriculare, a metodelor de lucru  şi într-o creştere a numărului de elevi cu certificate de atestare digitală.

Obiectivele specifice sunt:

(1) dezvoltarea competenţelor digitale şi implementarea acestora în actul educațional specific fiecărei arii curriculare pentru 20 de profesori până în 2018, în vederea reformării conţinuturilor curriculare şi crearea de noi opţionale care să implice cunoștințele Web 2.0 în actul educativ.

(2) dezvoltarea competenţelor în amenajarea și utilizarea unei clase digitale pentru toți cei 20 de profesori participanți la curs, în vederea realizării unui număr de 6 discipline opționale ce vor fi predate folosind clasa digitală.

Cei 20 de profesori participanţi direcţi la activităţile proiectului vor beneficia de experienţa unei instituţii de formare şi furnizarea a competenţelor digitale la nivel european, contribuind în felul acesta la realizarea obiectivelor de dezvoltare a şcolii. Participarea profesorilor la aceste cursuri  din cadrul proiectului va conduce la o perfecţionare a activităţii de predare-învăţare-evaluare, prin  utilizarea Web 2.0,  elevii beneficiind de diversitate şi calitate în timpul orei de curs, contribuind în felul acesta la progresul liceului şi implicit la progresul comunităţii.

Coordonator proiect,

Prof. Daniel Hulubei

23 nov.

Comunicat de presă


In perioada 14-18 noiembrie 2017 a avut loc prima intalnire de proiect din cadrul proiectului Erasmus+ cu titlul “European Education Fostering Ecotourism”.

În cadrul Programului “Erasmus+” 2014-2020, cu finanţare din partea Comisiei Europene, Asociaţia pentru Tineret „Emil Racoviţă 2000” Vaslui a obţinut un grant pentru proiectul “European Education Fostering Ecotourism”.
Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea nivelului de educaţie pentru mediu a tinerilor şi adulţilor, în special a educaţiei pentru dezvoltarea ecoturismului ca parte a educaţiei pentru o cetăţenie europeană activă.

Proiectul, iniţiat de Asociaţia pentru Tineret „Emil Racoviţă 2000” Vaslui și SC CEDRA TOUR SRL Bacău, este coordonat de Association „Travelogue” din Italia şi are ca parteneri organizaţii din Franta, Grecia, Portugalia şi Romania (Agenţia de Turism CEDRA TOUR Bacău și Asociaţia pentru Tineret „Emil Racoviţă 2000” Vaslui ), precum şi parteneri locali: Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui, Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad, Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti, Liceul Tehnologic „Ioan Corivan” Huşi, Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui.

Proiectul se implementează pe o durată de 24 luni, în perioada Septembrie 2017 – August 2019, fiind finanţat cu suma de 92.300 Euro de către Comisia Europeană, prin Erasmus+ 2014-2020, Acţiunea Cheie 2/parteneriate strategice în domeniul educaţiei adulţilor.

 

 

 

 

15 nov.

Noul lervs.ro este gata!

Acum, la împlinirea a 40 de ani de existenţă, liceul nostru are o nouă pagină web care este compatibilă şi pe mobil. Mai modernă, mai uşoară în utilizarea zilnică atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, lervs.ro vă va ţine la curent cu toate noutăţile şi schimbările apărute în liceu.

Mulţumim celor trei elevi ai liceului care au muncit foarte mult la realizarea lervs.ro!

Cei trei elevi sunt:

  • Maxim Tiberiu, clasa a XI-a A
  • Gemene Adrian, clasa a XII-a A
  • Ştraub Alex, clasa a XII-a A
15 nov.

La a 40-a Aniversare

Trece timp peste timp și ne găsește adesea la răscruci de drumuri, încercând să dăm un sens vieților noastre. Suntem vulnerabili în fața tuturor clipelor și ne străduim să fim cu fiecare zi mai buni, cu fiecare zi mai aproape de noi înșine. Din când în când, Timpul ne amintește că se încheie o etapă importantă din viața noastră, iar în față ni se așterne drumul plin de provocări al vieții.

Desigur, nu s-ar putea concentra într-un singur cuvânt experiențele, trăirile și percepțiile fiecăruia dintre cei care înseamnă Liceului Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui, profesori, elevi, pesonal auxiliar, părinți, însă cu certitudine există un gând care ne leagă și care prinde într-un arc de timp cei mai frumoși ani, anii devenirii noastre și care ar putea avea numele maturitate, căci 40 de ani înseamnă vârsta la care privești cu mândrie în urmă și cu multă încredere în viitor.

Cei mai mulți dintre elevi pășesc prima dată temători, neîncrezători în forțele lor, cu sfială, așa cum grecii intrau în temple, în liceul care le devine apoi casă. În liceu se leagă prietenii și se destramă, se trăiesc experiențe unice, elevii fiind înconjurați de oameni care se străduiesc să dea un curs lin drumului lor spre viață, care împărtășesc cu ei bucuria izbânzilor lor, multe, puține…întotdeuna importante.
Se ştie, şcoala are rolul de a forma la elevi o culturǎ solidǎ, atitudini pozitive şi deprinderi specifice, canalizând totodată energia şi interesul acestora spre talentele şi preocupările lor extraşcolare.

Îmbinând ştiinţa şi intuiţia, creativitatea şi experienţa, educaţia a devenit o piatrǎ de încercare pentru dascǎlul care trebuie sǎ gǎseascǎ alte şi alte soluţii la provocǎrile pe care le ridicǎ tinerii zilelor noastre. Activitǎţile desfǎşurate de-a lungul timpului în Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui, prin conţinuturile şi strategiile de lucru propuse de profesori dăruiţi cu talent şi har didactic au reprezentat un instrument eficace de îmbogǎţire spiritualǎ prin stimularea talentelor native şi prin impunerea unor standarde calitative înalte. Într-un învǎțǎmânt personalizat, individualizat, în care orice elev e tratat ca o entitate, ca o valoare, existǎ o nevoie imperioasǎ de a adapta şi integra la condiţii concrete cunoștințele, priceperile şi deprinderile acestuia.

Ţinând cont de această realitate a zilelor noastre, Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui, prin activitǎţile desfășurate, a creat un cadru propice relaţionǎrii, socializǎrii, exprimǎrii libere a tuturor elevilor şi posibilitatea manifestǎrii spiritului lor creativ.

Nu ne rǎmâne decât sǎ ne dorim ca aceastǎ instituţie sǎ reprezinte şi pe viitor locul cel mai bun în care elevii sǎ-şi șlefuiască personalitatea şi inteligenţa, sǎ descopere momentele propice care sǎ îi pună în valoare şi sǎ gǎseascǎ mereu recompensele care sǎ îi motiveze.

La 40 de ani ne dorim, elevi şi dascǎli deopotrivă, sǎ fim prinşi sub arcul timpului pentru a ne desǎvârşi fiinţa în sensul cuvintelor lui Tudor Vianu: „Sǎ cunoşti ceva temeinic şi sǎ faci ceva mai bine ca alţii, sǎ-l faci cât mai bine, dacǎ se poate sǎ-l faci perfect.Sǎ fii un artist, un maestru. Lucrul tǎu sǎ se închege cu armonia, sǎ devii autorul unei lucrǎri rotunde, complete, frumoase, a unui cosmos”.

Prof. Cristina Ghelbere